You are currently viewing # Hvad må du trække med et almindeligt kørekort?

# Hvad må du trække med et almindeligt kørekort?

Hvad må du trække med et almindeligt kørekort?
De fleste danske bilister har et kategori B-kørekort, det vil sige et almindeligt kørekort, der giver ret til at køre en bil på højst 3500 kg totalvægt. Med et B-kørekort må du må altid køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, men altså kun hvis bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt.

Eksempel: Du har en bil med en tilladt totalvægt på 2000 kg. Din anhængers tilladte totalvægt er 1600 kg. Er anhængerens totalvægt over 750 kg, må bilens tilladte totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt tilsammen ikke overstige 3500 kg.

Denne kombination giver 3600 kg og betyder altså, at du kommer over 3500 kg tilsammen. Du må altså ikke køre med denne kombination med et B-kørekort.  Læs mere…