Denne procedure er meget vigtigt for alle parter, derfor anbefales det at man følger proceduren.
Vi skal alle være tilfredse med den service vi udøver.


Udlevering af DIN campingvogn:

Inden lejer ankommer tjek at alt fungerer på DIN campingvogn, så evt. fejl eller skader er rettet inden du udlever campingvognen.

Det er vigtigt at du gennemgår hele campingvognen med lejer før de tager på ferie med din campingvogn.

Gennemgå hele vognen inden i med alle de funktioner der er; – Vand / varme / toilet / komfuret / køleskabet / evt. ercon, tv eller andre tekniske installationer. – Gennemgå skuffer og skabe samt opbevaringsrummende under sæderne og sengen. – Vis hvordan man laver sidegruppen om til seng / hvordan man åbner vinduerne og taglugen.
Gennemgå hele vognen udvendig med følgende funktioner; – Støtteben (stabiliserer så vognen stå i vatter, når de kommer til pladsen) – bremsen / elkablet fra vogn til el stander / tilslutning af gassen / hvor er forteltet, pløkker, og andet værktøj? / opsætning af fortelt, skinner mv. – påfyldning af vand / afløb af vand + placering af spillevandstank – tømning af toilettet samt påfyldning af væsker (blå og rød væske)
Bil & campingvogn; – Lejer skal have tjekket om bil og lejer må køre med din campingvogn. – tilkobling af bil og campingvogn på krogen (lad lejer selv gør det) – tilkobling af elkabel mellem bil og campingvogn (lad udlejer slev gøre det, men tjek det virker) – lad lejer selv monterer campingspejlene på bilen.
Hvis uheldet sker, eller tvivl spørgsmål; – hvis lejer kommer ud for uheld skal vi kontaktes straks med en sms på mobil +45 2030 4344 Vi kontakter derefter dig og lejer for at få løst problemet. – hvis lejer bliver i tvivl skal han kontaktes os på mobil +45 2030 4344 så prøver vi at hjælpe lejer med problemet, ellers kontakte vi dig.

Indlevering af DIN campingvogn:

Denne procedure er meget vigtigt for alle parter. Der skal dog tages hensyn til hvilke remedier du har stillet til rådighed for lejer til rengørings opgaven.
Når lejer kommer tilbage med din campingvogn SKAL du eller en person der kan tage beslutninger for dig være til stede.

 

Ovenstående procedure fortages også når du evt. har leveret DIN campingvogn til det aftalte sted. Ved levering SKAL lejer være til stede for at modtage DIN campingvogn.

– I tilfælde af uheld eller andet akut opstået problem, som er selvforskyldt af lejer, er der et tillæg på kr. 1.000,- plus evt. kørsel.

Du og lejer gennemgår vognen sammen, ud fra den tjekliste vi har fremsendt til dig som kan bruges ved du printer to eksemplarer ud og bruger den som tjekliste, du kan evt. også benytte din egen inventarliste. – er toilettet tømt og toiletrummet rengjort – er rengøringen ok (tjek køkkenvasken, baderummet og køleskabet) – rengøring af gulv, vinduer mv.
Udvendig rengøring kan nogle gange være svært for lejer at vaske vognen, men aftørring af evt. mudder mv. på være ok. – du afgøre selv om du vil påpege det over for lejer. – tjek at stik og andet er intakt.
Hvis lejer har brugt fortelt, kan du kræve det bliver sat op så du kan påse om det er ok. – du kan stille lejer spørgsmål om der er skader på teltet? Hvis svaret er nej kan du vurdere om du vil sætte det op, eller sige at du HER har ret til at komme tilbage med evt. krav om skade som du skal dokumenter med foto mv. – er fortelt vådt kan vi som udgangspunkt kræver dette betalt efter vores liste for dette. – du kan vurdere om den næste lejer sætter forteltet op samme dage, hvilket den ny lejer skal garantere dig, og du kan påføre dette på han lejekontrakt eller tjek listen ved afgang.
Når alt er gennemgået skal du og lejer underskrive ”afleveringsRapporten” og når vi får denne rapport vil vi tilbagebetale den sum af depositummet som lejer skal have. Skal du evt. betales uf af dette vil du samtidig få det betalt. – det er vigtigt at vi har begges underskrift, hvis dette ikke er tilfældet pga forglemmelse har vi ingen mulighed for at tilbageholde dele af depositummet over for lejer. – vil lejer ikke accepter det fejl og mangler og dermed ikke underskrive rapporten, skal du skrive lejers modvilje mod din opfattelse og lejer skal underskrive denne indsigelse, hvis dette ikke er tilfældet vil vi ikke udbetale depositummet til lejer før tvisten er afgjort evt. ved en domstol.

Du skal så hurtig som muligt fremsende AfleveringsRapporten til os, inden for fem dage, hvis vi mod forventning ikke modtager rapporten fra dig som udlejer vil vi efter otte dage udbetale hele depositummet til lejer.

Straf ydelser til lejeaftalen Prisaftale
Afleveres vognen for sent betales der gebyr 300,00 kr. pr. påbegyndt time.
Manglende indvendig rengøring betales med kr. 500,00
Manglende udvendig rengøring betales med kr. 400,00
Manglende rengøring/tørring af fortelt betales med kr. 300,00
Rengøring og tømning af toilet Kr. 500,00

Forsikringsskade på DIN campingvogn:

Er der sket forsikrings skade på din vogn skal du sammen med lejer tage foto af skaderne på vognen. Dette skal du indberette til dit forsikringsselskab. Du skal udfylde en anmeldelse til dit selskab, som vi gerne vil have en kopi af. Få en dialog med lejer omkring hvordan skaden er opstået og igen en underskrift på rapporten om der er optaget en forsikringssag. Vi vil tilbageholde hele depositummet til sagen er afsluttet og lejer har betalt dig hel dit selvrisikobeløb til os.

Du kan altid kontakte vores samarbejdspartner på forsikring inde n du tager kontakt til dit selskab omkring skaden. Forsikringsmæglerselskabet Mentor, Vores kontaktinfo: ama@mentor-forsikring.dk kontaktperson: Allan Mathiesen Mobil 29790076

Vi er altid være behjælpelig med at få selvrisiko beløbet eller hvis depositummet ikke kan dække skaden, hvis der skal indsendes til fogedretten mv.

Klik her så åbner du AfleveringsRapporten som skal benyttes, vi henstiller meget at du bruger denne og ikke blåt en mail om alt er ok ?

Har du spørgsmål eller tillæg til ovenstående så mail til mig på niels@privat-campingudlejning.dk

Med venlig hilsen
privat-campinguslejning.dk

Niels V. Hansen
Udlejningschef / Indehaver