Campingvogne
Campingvognene står på følgene steder i Danmark:FYN : vogn fra nr. 01 til nr. 15SJÆLLAND: vogn fra nr. 20 til nr. 22JYLLAND: vogn fra nr. 30 til nr. 37FASTLIGGERVOGN: nr. 50 på Vestfyn